Popunite vašu aplikaciju

Planirajte unaprijed!

Potvrdite kakav je proces aplikacije i prijema za IEP-a koji vas interesuje. 

„Nakon što sam primljena na svoj univerzitet, željela sam da se upišem na obližnji IEP jer još nisam imala pouzdanja u svoj engleski. Kako su svi moji papiri bili završeni za univerzitet, proces aplikacije i prijema je bio vrlo lak.“
Student na IEP programu s Tajvana

Uvjeti za prijem variraju, ali većina IEP programa zahtijeva da su studenti završili srednju školu i da su u mogućnosti da dokažu da mogu platiti pune troškove programa. Kao dio aplikacije, od vas se može tražiti da date dodatne informacije kao što je prijepis ocjena ili dokumentacija o poznavanje engleskog jezika. Takođe se od vas može tražiti da posvetite većinu svog vremena studiju jezika dok ste na programu.

 

Uvjetni prijem

Šta je uvjetni prijem?
Neke institucije u Sjedinjenim Američkim Državama nude uvjetni prijem na svoje akademske programe. Kandidatima čije su akademske i profesionalne kvalifikacije vrlo dobre, ali čije se vještine engleskog jezika trebaju usavršiti, može biti ponuđen uvjetni prijem. To ne znači automatski da su prihvaćeni na akademske programe koje nudi koledž ili univerzitet. 

Prije nego što im se odobri puni prijem i omogući pohađanje akademskih predmeta, studenti koji su uvjetno primljeni moraju:

  • Završiti dodatne kurseve engleskog jezika; ili
  • Podnijeti prihvatljive rezultate standardnih testova poznavanja engleskog jezika (kao što je TOEFL ili IELTS), i
  • Podnijeti bilo koje druge zahtjeve kao što je navedeno u pismu uvjetnog prijema. 

Od nekih međunarodnih studenata se može tražiti da polažu test engleskog jezika za provjeru nivoa znanja nakon što dođu na kampus. Na osnovu rezultata tih testova, studenti onda ili upišu svoj regularni program studija i/ili moraju da upišu dodatne kurseve engleskog jezika. 

DOBRO JE ZNATI
Budući da je mnogo teže dobiti vizu na osnovu uvjetnog prijema, budite sigurni da ste dobro pročitali dokumente koje primite od ureda za prijem i pripremite se da objasnite uvjete prijema tokom vašeg intervjua za vizu. Vrlo je važno da imate pismo prijema i imigracioni formular od IEP-a kao i pismo uvjetnog prijema sa sobom na intervjuu za vizi. 

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>