LSAT

LSAT je standardni test koji mjeri nivo vještina čitanja i pisanja kojeg koriste pravne škole kao jedan od nekoliko faktora za procjenu aplikacije.

EdUSA Connects sesija- LSAT 
Pogledajte

  • Test se sastoji od pet 35-minutnih dijelova sa tri vrste pitanja sa ponuđenim višestrukim odgovorima plus pismeni dio od 35 minuta na kraju.

 

Šta LSAT mjeri?

  • Vještine koje se smatraju ključnima za uspjeh na pravnim fakultetima: čitanje i razumijevanje kompleksnih tekstova sa tačnošću; organizaciju i upravljanje informacijama i mogućnost izvlačenja razumnih zaključaka iz istih; sposobnost kritičkog razmišljanja; i analize i evaluacije razmišljanja i argumenata drugih. 

DOBRO JE ZNATI
Nekoliko EducationUSA savjetodavnih centara nude polaganje LSAT-a međunarodnim studentima. Provjerite kod svog obližnjeg centra da li postoji takva opcija i za vas. 

Za više informacija pogledajte link

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>