MCAT

MCAT je standardni ispit sa višestrukim izborima dizajniran kako bi se procijenilo rješavanje problema, kritičko razmišljanje, pismene vještine i poznavanje naučnih koncepta i principa koji su preduvjet za studij medicine.

  • Rezultati se šalju iz fizičkih nauka, verbalnog razmišljanja, pisanja i bioloških nauka
  • Skoro sve američke medicinske škole zahtijevaju da kandidati podnesu rezultate MCAT testa. Mnoge škole ne prihvaćaju rezultate MCAT testa koji su stariji od tri godine.

 

 Ko može polagati MCAT?

  • Možete polagati MCAT ako se pripremate da aplicirate na škole zdravstvenih profesija.
  • Primjedba: U trenutku registracije tražiti će se od vas da potvrdite izjavu koja verificira vašu namjeru da aplicirate za školu zdravstvenih profesija.
  • Možete polagati ispit do tri puta tokom jedne kalendarske godine, ali se možete registrovati samo za jedan ispit svaki put.
  • Ako ste na MBBS programu ili imate MBBS diplomu možete se registrovati za MCAT ispit bez traženja posebnih dozvola.
  • Više informacija pogledajte na linku

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>