Standardni testovi

Kao dio procesa aplikacije, većina američkih koledža i univerziteta zahtjeva rezultate jednog ili više standardnih prijemnih testova. SAD standardni prijemni testovi su primarno testovi sa višestrukim izborom, koji mjere vještine neophodne za dodiplomski studij. SAD koledži i univerziteti koriste prijemne testove kako bi procijenili sve kandidate (iz Sjedinjenih Država i drugih zemalja) koristeći iste standarde.

Glavni testovi engleskog jezika koji imaju važnu ulogu u prijemu su:
TOEFL
IELTS

Uobičajeni testovi za dodiplomski studij su:
SAT
SAT predmetni testovi
ACT

Testovi koji se zahtijevaju za postdiplomski studij su:
GRE
GMAT
MCAT
LSAT
DAT

Ukoliko vas zanima neki drugi test potreban za upis dodiplomskih ili  postdiplomskih studija u SAD, obratite se vašem najbližem EducationUSA centru u BiH. Takođe u EducationUSA centrima možete posuditi knjigu za pripremu za ove testove na ograničen vremenski period bez dodatne naknade. 

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>