ACT

Opis testa
ACT je test sa višestrukim izborima zasnovan na nastavnom planu i programu koji mjeri vaše znanje o predmetima koji se uče u američkim srednjim školama.

  • ACT mjeri uspjeh učenika iz engleskog, matematike, čitanja i naučnog razmišljanja, i takođe ima opcionalni pismeni dio.
  • Učenici primaju „preliminarni rezultat“ – ukupan broj tačnih odgovora – za svaki od četiri dijela testa. Taj broj se pretvara u „službeni rezultat“ koji je u opsegu od 1 do 36. Onda, službeni rezultati se sabiraju i dijele na četiri kako bi se izračunao „mješoviti rezultat“. Ukupni mješoviti rezultat je u opsegu između 1 i 36.

Registracija
Registrirati se možete online na http://www.actstudent.org web stranici.

Cijena testa i način plaćanja
ACT test bez komponente pisanja košta 59 USD, a sa uključenim pisanjem košta 91,5 USD. Međunarodni studenti plaćaju dodatnu naknadnu u iznosu od 27 USD.

Online registracija se mora platiti putem kreditne kartice, ACT oslobađanja naknade, ili državnim vaučerom. Kako biste se registrovali koristeći bilo koju drugu metodu plaćanja, MORATE koristiti odjeljak za registraciju putem papira.

ACT prihvaća sljedeće kartice: American Express, DISCOVER, MasterCard ili VISA.


Mjesto testiranja u BiH

InternationalUniversitySarajevo
Hrasnička cesta 15,
71210Sarajevo, BiH
033 957 101/102
www.ius.edu.ba 

 

Datumi ACT testa
Polaganje se odvija šest puta godišnje. Raspored, registracija i plaćanje dostupni su na sajtu www.actstudent.org.

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>