SAT

SAT (Scholastic Aptitude Test) je test koji je dizaniran da procijeni akademsku spremnost studenta za koledž i koristi kao prijemni ispit za upis na dodiplomske programe u SAD-u. SAT omogućava odborima za upis na koledže da provjere nivo znanja kandidata.


Opis testa

Postoje dvije vrste SAT-a:

SAT Reasoning – sastoji se od tri dijela: kritičko čitanje, analitičko pisanje i matematika i traje skoro četiri sata. Svaki od dijelova SAT Reasoning nosi od 200 do 800 bodova, što znači da je maksimalan broj bodova koji je moguće osvojiti 2400.


SAT Subject
Test– dodatni test znanja koji se ponekad traži od učenika koji upisuju dodiplomski studij u SAD-u. Ovi testovi mjere znanje iz određenih predmeta. Predmeti koji se trenutno nude su: biologija,  fizika,  francuski, historija SAD, hemija, japanski, kineski, književnost, koreanski, latinski, matematika, moderni hebrejski, njemački, svjetska historija, španjolski, talijanski.

SAT Subject testovi imaju različito vrijeme trajanja ovisno o predmetu koji se polaže, ali traju do maksimalno sat vremena.

SAT Reasoning i SAT Subjects su paper-based testovi, sto znači da se polažu u službenom administracijskom centru na papiru. 


Registracija i način plaćanja

Registracija se može obaviti online na web stranici. Postoji mogucnost nadoplate u zavisnosti od Subject testa. Postoji nekoliko načina plaćanja testa. Naša preporuka je da izaberete placanje kreditnom karticom (MasterCard, VISA, Visa Electron). Plaćanje se vrši prilikom prijave na sluzbenoj internet stranici testa


Cijena testa
Cijena testiranja za SAT Reasoning je 88 USD (Registration fee 49 USD + International processing fee 29 USD), a za SAT Subject testove cijena se računa na sljedeći način: 22 USD naknada za test (tokom registracije) + 11 USD za svaki predmetni test. Dodatnih 22 USD se plaća ukoliko test sadrži dio sa slušanjem (npr. SAT Subject Test iz španjolskog sa slušanjem).


Datumi održavanja testa:
Za tačne i ažurirane datume testiranja van SAD molimo pogledajte web

Mjesta testiranja u BiH
SAT (ScholasticAptitudeTest) se može polagati u BiH u Sarajevu i u Mostaru.

Sarajevo:
InternationalUniversitySarajevo
Hrasnička cesta 15,
71210Sarajevo, BiH
033 957 101/102
www.ius.edu.ba 

SUS
Marka Marulica 2/3
71000 Sarajevo
061 248 842
www.sus.ba 

Mostar:
UnitedWorldCollege
Španski trg 1,
88000 Mostar
036 320 601
http://www.uwcmostar.ba/

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>