IELTS

Opis testa

IELTS je test koji se radi na papiru koji mjeri poznavanje čitanja, pisanja, slušanja i pričanja na engleskom jeziku.

Dijelovi čitanja i pisanja su dostupni u dvije verzije:

  • Akademski, za studente koje interesuje upis na programe visokog obrazovanja ili dobijanje dozvole za rad u profesiji zdravstvene njege. “Akademska” verzija je ona koju će polagati većina međunarodnih studenata koji žele da studiraju na dodiplomskom ili postdiplomskom nivou.
  • Opća obuka, za osobe koje trebaju da koriste engleski svakodnevno za funkcionalne aktivnosti, srednje obrazovanje, profesionalni trening, radne svrhe ili imigraciju. 

Dijelovi slušanja i pričanja su isti u obje verzije.


Registracija
Kako biste se registrovali za IELTS test, morate podnijeti sljedeće dokumente putem pošte ili lično:

  • popunjen aplikacijski formular
  • dvije fotografije za pasoš – Kandidati koji se registruju nakon 1. januara 2010.g. ne smiju nositi naočale na fotografijama koje podnesu za IELTS registraciju.
  • dokaz o uplati
  • fotokopiju identifikacijskog dokumenta navedenog u aplikacijskom formularu (lična karta ili pasoš)

PRIMJEDBA: ovaj isti identifikacijski dokument se mora ponijeti na test.


Cijena testa i način plaćanja
Naknada za IELTS test je 300.00KM.  Trenutno, jedina metoda plaćanja dostupna u BiH je putem bankovnog transfera ili poštanskom narudžbenicom.

 

Mjesto testiranja u BiH
Trenutno, IELTS se može polagati samo u Sarajevu na sljedećoj adresi:

British Council
Examinations Services
Ljubljanska 9
71000 Sarajevo

Datumi IELTS testa
Za datume testiranje, molimo pogledajte web stranicu British Council u Bosni i Hercegovini

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>