GRE

GRE (Graduate Record Examination) je standardni test koji se koristi za prijem na mnoge postdiplomske programe u SAD, kao i na postdiplomske studije na engleskom jeziku širom svijeta. Cilj ovog ispita je da procijeni vještine verbalnog rasuđivanja, kvantitativnog rasuđivanja, analitičkog pisanja i kritičko razmišljanje koje studenti stječu tokom dugog vremenskog perioda i koje nisu povezane sa bilo kojim određenim poljem studija.


Opis testa
Postoje dvije vrste GRE-a:

GRE General – sastoji se od verbalnog i kvantitativnog (matematičkog) dijela te pisanja analitičkog eseja.
GRE Subject – dodatni test znanja koji se ponekad traži od studenata koji upisuju postdiplomski studij u SAD-u. Test se može polagati iz sljedećih polja: biohemije, ćelijske i molekularne biologije, biologije, hemije, kompjuterskih nauka, engleske književnosti, matematike, fizike i psihologije.    

Vrsta testa koja se može polagati u BiH je paper based, tj. test se radi u klasičnom formatu na papiru.


Registracija:
Možete se registrirati za  GRE General i GRE Subject testove putem službene stranice . GRE General test možete prijaviti i telefonski, pozivom Thompson Prometric registracijskom centru za Evropu u Holandiji, na broj: 0031 320 239 540.


Cijena testa i način plaćanja:
GRE Subject: 160 $
GRE General: 190 $

Postoji nekoliko načina plaćanja testa. Naša preporuka je da izaberete plaćanje kreditnom karticom (American Express, MasterCard, VISA, Discover, JCB) koje se vrši prilikom prijave (bilo da se prijavljujete preko službene internetske stranice testa ili telefonski).


Mjesta testiranja u BiH

GRE ispit u Bosni i Hercegovini možete polagati u Sarajevu. Od 01.12.2014 SUS BiH testni centar je premješten na novu lokaciju. Testni centar se nalazi na slijedećoj adresi: Marka Marulića 2/3 71000, Sarajevo Bosna i Hercegovina Za sva ostala pitanja možete kontaktirati na telefon: +387 61 248 842 ili na e-mail: faruk.bavcic@sus.ba).


Datumi polaganja GRE ispita
Za tačne datume molimo pogledajte sljedeće web stranice:

General:
http://www.ets.org/gre/revised_general/register/centers_dates/

Subject:
http://www.ets.org/gre/subject/register/centers_dates/

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>