Napravite svoj budžet

Dok radite na tome da napravite budžet za svoje studije, imajte na umu da se ukupni troškovi sastoje od školarine, naknada i životnih troškova.

Koliko novca trebate predvidjeti u budžetu?

 Vaši stvarni troškovi će zavisiti od vaše institucije i programa. Pogledajte web stranicu institucije za tačne troškove. Kada pravite budžet, trebate uzeti u obzir da se troškovi školarine povećavaju svake godine 6-10%.

DOBRO JE ZNATI
Lokacija je važna! U zavisnosti od toga gdje živite i studirate, troškovi za smještaj i hranu značajno variraju u SAD. Predgrađa ili ruralne oblasti na jugu i srednjem zapadu u SAD općenito imaju manje životne troškove.

Kako vam EducationUSA savjetnik može pomoći da planirate svoje troškove?

  • Savjetnici vam mogu pomoći da se razlikujete od visoko- natjecateljske grupe kandidata tako da imate bolje šanse za natjecanje za prijem sa finansijskom pomoći.
  • Savjetnici imaju pristup resursima koji će vam pomoći da saznate o stipendijama i novim programima.
  • Savjetnici daju objektivne informacije o mogućnostima za finansijsku pomoć.

DOBRO JE ZNATI
Prema EducationUSA anketi, tokom 2010-11. akademske godine, više od 1000 četverogodišnjih regionalno akreditiranih koledža i univerziteta:
- su dali najmanje 10.000 USD kao finansiranja za međunarodne studente na osnovu kvalifikacija ili potrebe;
- su imali ukupne godišnje troškove manje od 20.000 USD
- spustili svoje godišnje ukupne troškove na manje od 20.000 USD sa stipendijama i finansijskom pomoći.

Gdje možete pronaći više informacija o mogućnostima finansijske pomoći?


Opći resursi za finansiranje


Zajmovi za međunarodne studente


Finansiranje za dodiplomce


Stipendije za dodiplomce


Sportske stipendije