Smanjite obrazovne troškove

Procijenite lične fondove

Pri početku pravljenja svog budžeta, upitajte se ovo: Koliko novca godišnje vaša porodica može da priušti da plati za vaše obrazovanje svake godine tokom četiri godine? Ne možete se kvalificirati za finansijsku pomoć na osnovu potrebe ako ne znate odgovor na ovo pitanje, jer su iznosi finansijske pomoći zasnovani na razlikama između cijene koledža ili univerziteta i onoga što vaša porodica može da priušti.

Pokušajte da prikupite što više novca iz porodičnih izvora. Većina stipendija, ako su dostupne, pokriva samo jedan dio ukupnih obrazovnih i životnih troškova i možda neće biti dostupne međunarodnim studentima na prvoj godini studija.

DOBRO JE ZNATI
Oko 79% dodiplomskih studenata plaća za svoje obrazovanje u SAD koristeći se primarno ličnim i porodičnim fondovima.

Napravite svoj budžet rano u aplikacijskom procesu i pronađite kreativne načine da smanjite troškove – tako možete postati jedan od stotine hiljada međunarodnih studenata koji su u mogućnosti da priušte visoko obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako možete smanjiti svoje troškove obrazovanja?

 • Pronađite najisplativija rješenja. Tražite koledže i univerzitete koji nude najveću kvalitetu obrazovanja po najnižoj cijeni, kao što su državni univerziteti. 
 • Razmislite o vašoj lokaciji. Aplicirajte na koledže ili univerzitete u oblastima SAD koje imaju najniže životne troškove, kao što je jug i srednji zapad. 
 • Iskoristite ubrzane programe. Završavanje četverogodišnjeg programa za tri godine vam može uštedjeti hiljade dolara. Ubrzajte svoj program tako što ćete:
  • zaraditi kredit za univerzitetski nivo studija završenog u vašoj zemlji
  • slušati predmete u vašem obližnjoj višoj školi ako je školarina niža a krediti se mogu prenositi
  • pohađati časove ili završavajući online predmete tokom ljeta, ako su dostupni
  • uzimajući jedan dodatan predmet svakog semestra. 
 • Radite na odbijanju školarine. Na osnovu vaših ocjena iz prve godine, neki koledži i univerziteti nude djelomične odbitke školarine. Superioran akademski uspjeh bi vam mogao uštedjeti hiljade dolara. 
 • Nemojte zaboraviti na više škole. Mnogo studenata uštedi hiljade dolara školarine pohađajući višu školu prve dvije godine studija i onda se prebacuju na četverogodišnje institucije kako bi dobili svoju diplomu tamo.