Diploma više škole i junior koledži

Diploma više škole i junior koledži

2 godine više škole + 2 dodatne godine na koledžu ili univerzitetu = 4 godine diplomebakaleurata

EdUSA Connects sesija – Više škole u SAD
Pogledajte

DOBRO JE ZNATI
Upis na više škole je obično otvoren za sve učenike koji su završili srednju školu.

DOBRO JE ZNATI
Više škole, 4-godišnji koledži i univerziteti prave posebne sporazume tako da se krediti i diplome prebacuju između tih institucija. U tom „2+2 procesu“ možete dobiti diplomubakaleurata sa dvije godine više škole a nakon kojih studirate dvije godine na univerzitetu.

KOJI SU DESET GLAVNIH RAZLOGA ZA POHAĐANJE COMMUNITY COLLEGA U SAD?

EducationUSA Connects sesija- 2+2 transfer sa više škole

1. Niži troškovi
Školarina i naknade na višim školama su znatno niži nego na 4godišnjim koledžima i univerzitetima.

2. Izvrsne mogućnosti za transfer
Većina viših škola imaju sporazume sa 4- godišnjim koledžima i univerzitetima, koji omogućavaju studentima da prenesu svoje kredite sa viših škola na univerzitetsku diplomu. Više škole nude programe u svim glavnim poljima studija koji se mogu prenijeti na 4-godišnje koledže i univerzitete. Neke više škole čak nude i četverogodišnje diplome.

DOBRO JE ZNATI
Programi koji su posebno popularni među međunarodnim studentima uključuju ekonomiju, kompjuterske nauke, kompjutersku grafiku, internetske tehnologije, multimediju, upravljanje hotelom, upravljanje restoranom, psihologiju, računovodstvo, obrazovanje u ranom djetinjstvu i očuvanje okoliša.

3. Fleksibilni zahtjevi poznavanja engleskog jezika.
Zbog toga što više škole i rade svoje sopstvene procjene i nude Intenzivne programe engleskog jezika (IEP) studentima kojima je potrebno dodatno znanje engleskog jezika, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) rezultati nisu uvijek potrebni za proces prijema.

DOBRO JE ZNATI
Mnogo viših škola prihvaća IELTS (International English Language Testing System) ili PTE (Pearson Test of English) akademske rezultate umjesto TOEFL rezultata.

4. Fokus na predavanjima i uspjehu studenata
Studenti na višim školama uživaju u vrlo velikoj ličnoj pažnji njihovih profesora; dodatna pomoć i podrška su uvijek dostupni kada ih trebate.

DOBRO JE ZNATI
Više škole traže da članovi nastavnog osoblja imaju radno iskustvo u oblastima iz kojih predaju kako bi donijeli perspektivu stvarnog svijeta u studije studenata.

5. Mali razredi
Prosječna veličina razreda na višim školama je između 15 i 20 studenata, što omogućava profesorima da posvete više vremena pojedinačnim studentima i studentima da se međusobno upoznaju.

DOBRO JE ZNATI
Mali razredi su vrlo korisni za međunarodne studente kojima treba da se prilagode tempu akademskog života u SAD i da vježbaju svoje vještine engleskog jezika.

6. Dodatne mogućnosti praktične obuke
Međunarodni studenti sa F-1 vizom imaju mogućnost da završne do jedne godine Opcionalnog praktičnog treninga (OPT) u svom polju studija odmah po završetku viših škola, i drugu godinu OPT-a odmah po završetku programabakaleurata.

7. Korištenje najmodernijih tehnologija
Zbog svojih čvrstih veza sa lokalnom privredom i industrijom, većina viših škola imaju najnovije tehnologije, učionice i objekte.

DOBRO JE ZNATI
Više škole u Sjedinjenim Američkim Državama vode u obrazovanju studenata iz najnovijih polja studija kao što su biomedicinske tehnologije, biotehnologija, robotika, laserska optika, internetske i kompjuterske tehnologije i geografski informacioni sistemi.

8. Fleksibilni zahtjevi za prijem
Mnoge više škole ne zahtijevaju standardne prijemne testove, samo test engleskog za međunarodne studente, i mnogi neprestano primaju aplikacije za prijem.

DOBRO JE ZNATI
Programi koji su posebno popularni među međunarodnim studentima uključuju ekonomiju, kompjuterske nauke, kompjutersku grafiku, internetske tehnologije, multimediju, upravljanje hotelom, upravljanje restoranom, psihologiju, računovodstvo, obrazovanje u ranom djetinjstvu i očuvanje okoliša.

9. Mogućnosti doživljavanja kulture SAD
Zbog činjenice da više škole imaju čvrste veze sa svojim zajednicama u koje su smješteni, oni nude međunarodnim studentima i bogato akademsko okruženje ali i jedinstvenu mogućnost da dožive različite aspekte života u Sjedinjenim Američkim Državama – na kampusu i van njega.

10. Izvrsne usluge studentskih servisa
Više škole su posvećeni privlačenju raznolike studentske populacije i osiguravanju tome da svi njihovi studenti uspiju.

DOBRO JE ZNATI
Ovi koledži nude raznolike usluge podrške i preko-kulturalne programe, uključujući tutorske usluge, savjetovanje, planiranje karijere, studijske vještine – od kojih su mnogi dizajnirani posebno za međunarodne studente.

Kako možete saznati više?
Pogledajte Community College Finder Američke asocijacije viših škola/ koledža.

Da li ste razmišljali o tome što je najvažnije za vas?
Kako bi vam pomogli da se odlučite, postavite sebi pitanja navedena u Definirajte svoje prioritete