Finansirajte svoj studij

Investirajte u sebe!

Troškovi Intenzivnog učenja engleskog jezika (IEP) u Sjedinjenim Američkim Država će varirati u zavisnosti od institucije i programa.

„Budite realistični oko toga koliko trebate i koliko stvarno možete platiti.“
Student Međunarodnih studija iz Gane 

Troškovi kratkoročnog studija u Sjedinjenim Američkim Državama se vrlo razlikuju. Troškovi se utvrđuju putem toga šta institucija naplaćuje kao školarinu i druge naknade, kao i po vrsti programa, dužini i materijalima koje ćete morati kupiti. Ne zaboravite da uključite troškove putovanja u i iz Sjedinjenih Američkih Država, životne troškove kao što je smještaj i grana i zdravstveno osiguranja kada pripremate svoj budžet. 

DOBRO JE ZNATI
Finansiranje od strane univerziteta, organizacija koje daju stipendije ili grantove je vrlo teško dobiti za kratkoročne studije u SAD jer se uglavnom ova vrsta finansiranja daje studentima koji će dobiti diplomu ili istraživačima.

 

Napravite svoj budžet 

Dok radite na tome da napravite budžet za vaš kratkoročni studij, imajte na umu da se vaši ukupni troškovi sastoje od školarine, naknada i životnih troškova. 

Univerzitetski programi razmjene
Možda ćete biti u mogućnosti da aplicirate za finansiranje od dodiplomskog programa razmjene na vašem domaćem univerzitetu ili institutu, čak i ako studij u inostranstvu nije obavezan za vaš studijski program. Finansiranje od strane američkih institucija za kratkoročni studij ove vrste je vrlo ograničeno. Ako niste kvalificirani da primite stipendiju od svoje sopstvene škole ili od američke institucije, možda možete pokušati da dobijete finansiranje od društvenih ili nevladinih organizacija; od multinacionalnih kompanija ili lokalnih firmi. 

Nediplomski programi
Nediplomski, ili studenti sa posebnim statusom, obično nisu, mada ne uvijek, kvalificirani da prime finansijsku pomoć od strane univerziteta kao što su stipendije ili položaji asistenta. Finansiranje može biti dostupno od nezavisnih fondacija i organizacija, kao što je Fulbright komisija koja dodjeljuje stipendije za postdiplomski studij. 

Programi obrazovanja na daljinu
Troškovi studija na daljinu značajno variraju. Obrazovanje na daljinu vam može uštedjeti troškove putovanja, boravka i hrane, ali akademske naknade obično odgovaraju onima u tradicionalnom učenju. Ako se zahtjeva bilo koji period boravka na kampusu tokom trajanja programa, trebate uključiti i te troškove u svoj budžet. Trebate se takođe raspitati o troškovima materijala za učenje potrebnih za završavanje svakog predmeta, i uračunati troškove poštarine i carine koje možete imati. 

DOBRO JE ZNATI
Lokacija je važna! U zavisnosti gdje živite i studirate, troškovi za smještaj i hranu jako mnogo variraju u SAD. Predgrađa i ruralne oblasti na jugu i srednjem zapadu Sjedinjenih Američkih Država općenito imaju najniže troškove života. 

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>