Šta su kratkoročni programi?

Šta su kratkoročni programi?

U SAD su dostupni mnogi kratkoročni studijski programi koji traju 12 mjeseci ili kraće – na primjer univerzitetski programi razmjene, profesionalni ne-diplomski programi ili prakse.


Programi razmjene

 • Programi razmjene u Sjedinjenim Američkim Državama nude mogućnosti za život, učenje i obogaćivanje ličnosti u raznolikim kulturnim sredinama.

>> Saznajte više

Univerzitetski programi razmjene
Po univerzitetskim partnerskim sporazumima između univerziteta, američki i međunarodni studenti mogu zamijeniti mjesta i iskustva života u zemljama iz kojih dolaze i studija na univerzitetima. Ovaj studij može biti dio diplomskog programa u vašoj domovini, ili možete uzeti samo nekoliko predmeta na američkom univerzitetu – na dodiplomskom ili postdiplomskom nivou- radi vašeg ličnog i profesionalno obogaćivanja. 

DOBRO JE ZNATI
Savjetnici u vašem najbližem EducationUSA centru su dostupni da vam odgovore na pitanja i daju informacije o programima univerzitetske razmjene koji vam mogu biti dostupni. 

Profesionalni programi razmjene
Kratkoročni profesionalni programi razmjene se vrlo razlikuju. Neki učesnici su u mogućnosti da prihvate razne vrste poslova, dok su drugi ograničeni na iskustva u okviru svoje izabrane karijere ili određenog posla.

 

J-1/Profesionalni programi razmjene uključuju:

 • Ljetno putovanje/rad. Omogućava studentima da rade u Sjedinjenim Američkim Državama tokom ljetnih praznika. Maksimalno trajanje programa je četiri mjeseca.
 • Savjetnik u kampu. Omogućava stranim učesnicima da rade na američkim omladinskim ljetnim kampovima do četiri mjeseca.
 • Praktikant. Omogućava trenutnim studentima na univerzitetima i onima koji su nedavno završili univerzitet da vrše praksu u američkim poslovnim ili neprofitnim organizacijama u trajanju do 12 mjeseci.
 • Pripravnik. Omogućava kvalificiranim stranim učesnicima mogućnost da razviju profesionalne vještine u američkim poslovnim ili neprofitnim organizacijama u trajanju do 18 mjeseci.
 • Au pair. Omogućava stranim učesnicama od 18 do 26 godina da žive sa američkim porodicama i da rade do 45 sati sedmično brinući se o djeci u njihovom domu. Program takođe uključuje obaveznu obrazovnu komponentu koja se vrši van kuće.

Dodatni resursi

 • J-1 Program razmjene posjetilaca Američke Vlade
 • Savez za međunarodnu obrazovnu i kulturnu razmjenu.

 

 Stručni i tehnički programi razmjene

Kako biste naučili novu vještinu ili usavršili već postojeću, razmislite o kratkoročnom programu na community collegu, stručnoj ili tehničkoj instituciji ili privatnom trening centru. Programi traju od nekoliko dana do više od godine i dizajnirani su kako bi ispunili specifične, praktične zahtjeve obuke te pripremili studente za zapošljavanje. Uobičajeni stručni ili tehnički programi uključuju procesiranje podataka, kulinarske umjetnosti, građevinu, automobilsku mehaniku, dizajn igara i sekretarske usluge. 

DOBRO JE ZNATI
Prije nego što aplicirate za stručni ili tehnički program saznajte da li će program, po dodjeli bilo kojeg certifikata ili diplome, biti priznat po povratku u vašu domovinu i da je institucija koju razmatrate prikladno akreditovana u SAD. 

 

Nediplomski programi (studenti sa posebnim statusom)

 • Da li ste završili srednju školu ili dodiplomski studij? Ili ste u toku stjecanja dodiplomske ili postdiplomske diplome?
 • Mnogi američki univerziteti omogućavaju studentima da pogađaju diplomske predmete bez upisivanja na redovne studije.

>> Saznajte više

Nediplomski programi omogućavaju studentima da pohađaju predmete sa diplomskog nivoa bez da su upisani na redovan studij. Ovi „studenti sa posebnim statusom“, kako ih zovu, su u mogućnosti da pohađaju predmete na određenom odsjeku, na nekoliko odsjeka na univerzitetu te čak i nekoliko univerziteta u lokalnoj zajednici. 

DOBRO JE ZNATI
Pogledajte kataloge koledža ili univerziteta kako bi saznali opće informacije o mogućnostima i zahtjevima za nediplomski studij. 

 

Ljetna škola
Neki univerziteti u SAD nude časove tokom šest do deset sedmica „ljetne škole“ na raspustu između maja i augusta. Ovi časovi su fantastičan način da se iskusi život i studij na američkom univerzitetu, dok se izgrađuje znanje i vještine iz određenih oblasti.

Predmeti se mogu pohađati za kredit, ili se samo slušati. Provjerite brošure ljetne škole ili web site i pronađite uvjete kvalificiranosti  i procedure aplikacije. 

DOBRO JE ZNATI
Druge škole i instituti u SAD nude širok opseg predmeta strukturiranih za lično obogaćivanje i profesionalni razvoj. Takvi programi se mogu pronaći u određenim centrima za učenje engleskog jezika, kao i institutima koji nude predmete iz kuhanja, ronjenja, mode, muzike, umjetnosti i drugih tema. 

Profesionalni kratkoročni studij
Nekoliko trening institucija u SAD nude kratkoročne, intenzivne trening programe za profesionalce koji vode ka certifikatu koji potvrđuje znanje i vještine koje su stečene tokom programa. Takvi programi traju od nekoliko dana do akademske godine, šest do osam sati dnevno. Programi su praktični i pomažu u stjecanju iskustva, sa naglaskom na studije slučaja i aktivnosti van učionice. 

DOBRO JE ZNATI
Kako biste saznali više o mogućnostima profesionalnih kratkoročnih studija, kontaktirajte vaš najbliži EducationUSA centar, vašeg poslodavca, kolege ili vladine agencije u vašoj zemlji. 

Naučnici i akademici
Mnogi američki univerziteti pružaju mogućnosti onima koji već imaju doktorsku diplomu da se dalje bave istraživanjem. Takođe mogu omogućiti određenim studentima na stipendijama da slušaju predmete na postdiplomskom nivou dok imaju pristup akademskim objektima radi ličnog istraživanja. 

DOBRO JE ZNATI
Za specifične informacije i procedure aplikacije, direktno kontaktirajte ured za prijem na univerzitetu i prikladan odsjek. 

Praksa

 • Kao način pružanja stvarnog učenja međunarodnim studentima koje utvrđuje njihov akademski studij, Vlada SAD je kreirala kategoriju prakse u okviru Programa posjetioca na razmjeni.

 Saznajte više

 2007. godine Vlada SAD je dodala kategoriju prakse u Program posjetioca na razmjeni. Cilj te kategorije da se učesnicima omogući izlaganje američkoj kulturi i društvu i da se njeguje uvažavanje učesnikove domovine od strane amerikanaca.

Svi učesnici u programima prakse moraju osigurati J-1 vizu (posjetilac na razmjeni) i moraju imati praksu prije nego što apliciraju za vizu. Kako bi osigurali vizu, učesnici trebaju:

 • Američku sponzorsku organizaciju određenu od strane Vlade SAD.
 • DS-2019 formular kojeg daje i popunjava američki sponzor
 • DS -7002 formular (plan obuke/prakse) koji opisuje sadržaj programa prakse. Ovaj formular popunjava sponzor i američki poslodavac i potpisuju ga sponzor, poslodavac i učesnik.
 • Standardni formulari za aplikaciju za vizu, valjan pasoš i potrebne fotografije.

 Učesnici koji žele da idu na praksu moraju dovoljno poznavati engleski jezik kako bi efikasno učestvovali u praksi I

Moraju trenutno pogađati i biti upisani na stranu akademsku instituciju višeg ili visokog obrazovanja van Sjedinjenih Američkih Država

ILI

Moraju biti u statusu osobe koja je završila stranu akademsku instituciju višeg ili visokog obrazovanja van Sjedinjenih Američkih Država u zadnjih 12 mjeseci prije početka svog programa razmjene.

 Maksimalno trajanje programa prakse je 12 mjeseci.

 

 10 savjeta za apliciranje na praksu u SAD:

 1. Napišite svoju biografiju i propratno pismo u američkom stilu te pružite informacije o svom obrazovanju i radnom iskustvu.
 2. Budite aktivni! Praksa vam neće doći sama- morate se potruditi i pronaći je.
 3. Usavršite svoj engleski kako bi istaknuli i mogli jasno izražavati pri natjecanju.
 4. Imajte realistična očekivanja i postavite sebi razumne ciljeve.
 5. Planirajte unaprijed tako što ćete započeti proces pronalaženja prakse najmanje 6 mjeseci prije nego što želite da budete u Sjedinjenim Američkim Državama. Takođe, počine sa štednjom tako da biste imali više dostupnog novca za pokrivanje troškova kada pronađete praksu. Prakse mogu biti plaćene ili neplaćene u zavisnosti od položaja i kompanije.
 6. Razmišljajte o praksi kao o obrazovnoj investiciji za buduću karijeru i iskoristite prednosti ove učionice u „stvarnom svijetu“
 7. Razmilite o različitim veličinama kompanija i tražite manje do srednje kompanije gdje se praktikatnima obično daje više odgovornosti i projekti sa više izazova.
 8. Istražite različite regije u Sjedinjenim Američkim Državama
 9. Preuzmite inicijativu i budite otvoreni za nova iskustva i izazove kako biste imali što uspješniju praksu.
 10. Recite potencijalnim poslodavcima o J-1 vizi, koja vam omogućava da legalno radite praksu u SAD minimalno 6 sedmica do 12 mjeseci. 

 

Obrazovanje na daljinu
Sa pristupom internetu ili pošti, studenti mogu učestvovati u formalnim programima učenja sa drugim studentima i instruktorima smještenim u različitim mjestima… čak i na različitim kontinentima.

Dodiplomski i postdiplomski programi se takođe mogu pohađati putem obrazovanja na daljinu ili djelomično ili u potpunosti na nekim američkim institucijama.
>> Saznaj više

 Obrazovanje na daljinu omogućava studentima i instruktorima da budu na različitim mjestima I:

Instrukcije se mogu pružati u određenom trenutku i određenoj lokaciji.

ILI

Studenti mogu primati instrukcije kad god i gdje god žele, dok imaju pristup internetu ili u slučaju korespondentskog obrazovanja – pošti. 

DOBRO JE ZNATI
Kako bi saznali više o obrazovanju na daljinu, kontaktirajte vaš najbliži EducationUSA centar. 

 

Većina programa obrazovanja na daljinu zahtijeva povremenu prisutnost na kampusu; u većini slučajeva, programi se mogu izvršiti putem:

 • Pošte
 • Telefona i glasovnih poruka
 • Jednostranom ili interaktivnom radio vezom, televizijom, satelitom, audio ili video prijenosom
 • DVD ili CD-ROM-ovima
 • E-mailom i internetom. 

 

Zašto se studenti upisuju na obrazovanje na daljinu?

 • Ne mogu pohađati kampus koji je daleko od njihove kuće
 • Moraju da brinu o djeci ili starijima
 • Ne mogu da odvoje vrijeme od svog trenutnog posla kako bi proširili buduće mogućnosti
 • Program se nudi na mjestima koja nisu moguća za boravak zbog ekonomskih, kulturnih ili političkih razloga.

 

Istražite historiju i kvalitetu programa obrazovanja na daljinu kako biste utvrdili vrijednost koju imaju za vas. Razmotrite sljedeće:

 • Koliko dugo već institucija upisuje studente na ovaj program?
 • Koliko često, i kojim putem, se vrši revizija programa i nastavnog plana?
 • Koliko su razni predmeti koji se nude slični tj. različiti od predmeta na sličnim programima na drugim institucijama?
 • Koji je vremenski prosjek koji je potreban kako bi student završio ovaj program?
 • Šta osobe koje su završile ovaj program sada rade, posebno u pogledu prebacivanja na druge diplomske programe ili pronalazak zaposlenja?
 • Kako možete kontaktirati neke od ovih bivših polaznika i njihove poslodavce kako bi razgovarali o njihovom iskustvu i pripremi za buduću karijeru?
 • Gdje možete pronaći evaluacije ovog programa?
 • Da li će ovaj program biti priznat u vašoj domovini?

DOBRO JE ZNATI
Priznato tijelo za akreditaciju programa obrazovanja na daljinu u Sjedinjenim Američkim Državama je Vijeće za obrazovanje na daljinu i trening (DETC). 

 „Putem kratkoročnog programa razmjene, provela sam dvije sedmice studirajući u SAD. To je bilo najbolje iskustvo kojem sam se mogla nadati.“
Student iz Perua