Popunite vašu aplikaciju

Planirajte unaprijed!

 Potvrdite kakav je proces aplikacije i prijema za program kratkoročnog studija koji vas interesuje.

 „Nakon što završio jedan kratkoročni program u Sjedinjenim Američkim Državama, vratio sam se kući i počeo da radim sa EducationUSA savjetnikom jer sam razmišljao o tome da apliciram na druge programe u SAD.“
Student ekonomije iz Sri Lanke 

Aplikacija i procedura prijema variraju u zavisnosti od programa, tako da budite sigurni da ste provjerili zahtjeve za programe koje vas interesuju.
 

Pratite opće smjernice za aplikaciju

Prije nego što aplicirate na kratkoročni program, razmislite o:

  • Koji su vaši obrazovni ciljevi za završavanje programa? Da li vam je važno da dobijete diplomu, ili želite da pohađate neke predmete kako bi naučili novu vještinu ili da dobijete neki certifikat kako bi povećali vaš profesionalni status?
  • Kakvi su ukupni troškovi programa? Da li naknade uključuju knjige i poštarinu, ako su potrebne? Da li postoje neki dodatni troškove? Da li je dostupna finansijska pomoć?
  • Kakva se akademska ili tehnička pomoć nudi tokom programa?

 

Prije apliciranja na programe obrazovanja na daljinu, razmislite o:

  • Da li imate mjesto kod kuće ili na poslu koje je vaše tokom produženih perioda učenja i komunikacije sa programom? Da li će vaši članovi porodice ili drugi oko vas poštovati vašu potrebu da provodite vrijeme sami?
  • Da li je moguće da povremeno odete do kampusa u Sjedinjenim Američkim Državama? Ili da li tražite program koji se u potpunosti može završiti iz vaše domovine bez putovanja u Sjedinjene Države?
  • Ako se program daje u određenom vremenu, da li će vas vremenska razlika između vaše domovine i kampusa u SAD spriječiti da učestvujete?
  • Kako se informacije vezane za program šalju, i koju opremu trebate imati kako bi ih primili? Ako je to kompjuterski program da li kompjuter koji koristite ispunjava zahtjeve programa?
  • Da li će vam informacije biti pružene s dovoljno vremena (na primjer ako se šalju poštom) kako biste završili kurs?

 

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>