Pripremite se za odlazak

Putovanje života!

Studij u Sjedinjenim Američkim Državama je nezaboravno i nagrađujuće iskustvo – čestitamo na ovom uzbudljivom koraku ka vašoj budućnosti!

Pronađite informacije o aviokompanijama i imigracijskim politikama tako da ne paničite ako se nešto čudno desi – o prtljazi, pasošu i tome šta možete a šta ne možete ponijeti sa sobom. Uvijek je bolje sve znati ranije!“
Student kompjuterskih nauka iz Brazila 

– Prikupite materijale i važne dokumente
– Napravite putne aranžmane i otputujte za Sjedinjene Američke Države

EdUSA Connects Sesija – Orjentacija pred odlazak
Pogledajte

Dok planirate preseljenje u SAD, možda ćete htjeti da tražite pomoć od EducationUSA savjetodavnog centra u vašoj domovini i od savjetnika za međunarodne studente na vašem izabranom američkom koledžu ili univerzitetu. 

DOBRO JE ZNATI
Više od 57.000 međunarodnih studenata učestvuje na Intenzivnim programima učenja engleskog jezika (IEP) u SAD svake godine. 


Pohađajte orijentaciju pred odlazak

EducationUSA savjetodavni centri nude orijentacije prije odlaska studentima koji prave konačne pripreme za odlazak na studij u Sjedinjene Američke Države.

EducationUSA savjetnici i studenti koji su se vratili iz Sjedinjenih Država daju informacije i resurse koji će vam pomoći da se pripremite za nova iskustva i vještine za prilagođavanje novim izazovima. Teme o kojima se razgovara uključuju kulturne razlike, motivaciju, promjene u odnosu na domovinu, akademske sisteme i očekivanja, smještaj i suočavanje sa novim kulturnim okruženjem.

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>