Prikupite materijale i važne dokumente

Prije nego što napustite svoju domovinu, odvojite vrijeme da ponovo provjerite da ste prikupili sve dokumente koje će vam trebati za putovanje i boravak u Sjedinjenim Američkim Državama.

  • Pasoš i neimigrantska viza. Nosite u ručnom prtljagu vaš pasoš i certifikat podobnosti (I-20 ili DS-2019) koji putuje sa vama cijelo vrijeme tokom vašeg putovanja. Na avionu, prije nego što sletite, popuniti ćete Izvještaj o dolasku/odlasku (formular I-94) i Odjel za carinu i zaštitu granice SAD će uzeti vaše biometrijske otiske prstiju i uslikati vas. Dio I-94 će biti pričvršćen za vaš pasoš. Nemojte ga izgubiti! Pričvršćeni dio će biti uklonjen kada napustite Sjedinjene Američke Države.
  • Certifikat podobnosti. Potvrdite da imate imigracijski formular I-20 koji je izdala vaša škola ili program koji ćete pohađati.
  • Kontakt informacije. Nosite sa sobom ime i broj telefona vašeg savjetnika za međunarodne studente na kampusu, u slučaju da ga/je budete morali zvati po dolasku u SAD.
  • Rodni list i vjenčani list, ako je primjenjivo. Nabavite ovjeren prijevod tih listova ako nisu na engleskom.
  • Medicinska dokumenta. Ponesite dokaz o vakcinacijama, recepte i zdravstvene i stomatološke evidencije.
  • Akademski transkripti. Ponesite svoje službene prijepise ocjena, nacrte ili opise predmeta koje ste polagali, i kontakt informacije za vaš američki kampus.
  • Pismo prihvaćanja na IEP program.
  • Certifikat finansijske podrške. Trebate imate originalnu potpisanu izjavu o podršci vašeg sponzora, kao i originalnu bankovnu izjavu od vašeg sponzora, ako ulazite u SAD na F-1 vizi. 

DOBRO JE ZNATI
Mnogo američkih koledža i univerziteta ima posebne zahtjeve za vakcinacije koje morate ispuniti prije nego što se upišete. Pratite svoje vakcinacije koristeći Međunarodni certifikat vakcinacija ili Profilaksis ili „žuti karton“ kojeg izdaje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).