Postdiplomski studij

24 mjeseca prije studija u SAD
Korak 1: Istražite svoje opcije

Počnite danas!
Odluka o upisu postdiplomskih studija nije odluka koja se može donijeti lako. Postdiplomsko obrazovanje u Sjedinjenim Američkim Državama je velika lična, intelektualna, socijalna, emocionalna i finansijska investicija.

„Želio bih da odem u SAD zbog globalnog izlaganja mom izabranom polju. Po mom mišljenju, kvaliteta obrazovanja koju pružaju najbolji univerziteti u Sjedinjenim Državama se ne može pronaći nigdje više na svijetu.“
Student iz Indije 

– Ko je postdiplomski student?
– Definirajte vaše prioritete
– Koji su postdiplomski programi dostupni u SAD
– Izaberite najbolji postdiplomski program za vas
– Identificirajte vrstu i izvore finansijske pomoći
– Pripremite se za standardne testove

EdUSA Connects sesija- Istraživanje postdiplomskih opcija
Pogledajte

Čestitamo na vašem prvom koraku ka postdiplomskom programu u Sjedinjenim Američkim Državama. Budite sigurni da ste uzeli dovoljno vremena da izvršite detaljno pretraživanje potencijalnih postdiplomskih škola i programa. Ako planirate da započnete vaš program tokom jesenjeg semestra (august/septembar), počnite sa svojim istraživanjem dvije godine prije toga. 

DOBRO JE ZNATI
Zašto dvije godine? Većina postdiplomskih škola počinju sa prikupljanjem aplikacija oko godine dana prije datuma početka programa. Trebate planirati da ćete potrošiti godinu dana na prikupljanju i reviziji informacija i procjeni škola i programa.

Gdje možete saznati više?

 

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>