Naučite više o mogućnostima za dobijanje vize za studente sa posebnim potrebama

Studenti sa posebnim potrebama kojima je potrebna lična pomoć bi trebali pogledati Resurse za međunarodne učesnike sa posebnim potrebama i zajednice (http://www.miusa.org/ncde/tipsheets/communityresources) za više informacija. Takođe je važno da studenti sa posebnim potrebama saznaju više o traženju police zdravstvenog osiguranja kojom će biti dovoljno pokriveni za vrijeme svog boravka u SAD. Osobe koje se moraju periodično vraćati u svoju domovinu zbog medicinske njege bi trebale da budu svjesne zahtjeva programa i vize vezanih za napuštanje i ponovni ulazak u Sjedinjene Države. 

Ne zaboravite, osobe koje uđu u Sjedinjene Američke Države na studentskoj vizi moraju biti redovni studenti sa punim fondom časova. SAD zakon o osobama sa posebnim potrebama ponekad omogućava prilagođavanje studentima sa hroničnim bolestima ili drugim posebnim potrebama te im omogućava da uzmu manji broj predmeta zbog povremenih ili ponavljajućih zdravstvenih epizoda. Međutim, međunarodnim studentima je dozvoljeno da samo ukupno 12 mjeseci nemaju status redovnog studenta zbog bolesti ili medicinskih stanja.

DOBRO JE ZNATI
Pojedinci za posebnim potrebama mogu tražiti produžetak, ali proces traje nekoliko mjeseci i sadrži plaćanje naknada.

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>