Popunite vašu aplikaciju

6-12 mjeseci prije studija u SAD

Planirajte unaprijed!
Adekvatno planirajte vrijeme i napore koje ćete uložiti u pripremu vaše aplikacije.

Vaša posvećenost vašem polju studija se treba osjetiti u vašoj aplikaciji. Takođe objasnite bilo kakve akademske poteškoće sa kojima ste se susreli i kako ste ih ispravili.“
Student medicine iz Nigerije

– Pripremite uspješnu aplikaciju
– Planirajte vremenski tok vaše aplikacije

EdUSA connects sesija- Pisanja lične izjave
Pogledajte

EdUSA connects sesija- Aplicirajte i budite primljeni: Postdiplomski studij
Pogledajte 

DOBRO JE ZNATI
Kako možete biti pozitivno primijećeni kao kandidat?
– Odgovorite na pitanja na način koji pokazuje da ste izvršili svoje istraživanje i da ste stvarno zainteresirani za instituciju ili specifičnu oblast istraživanja koju institucija vrši.
– Ako institucija zahtijeva ličnu izjavu ili pismo namjere, odvojite dovoljno vremena da je napišete
– Pružite kratak rezime koji naglašava vaše istraživanje ili iskustvo u nastavi, bilo kakve publikacije vezane za vaše željeno polje u stručnim žurnalima koje ste napisali ili bili njihov ko-autor, ili bilo kakve naučne prezentacije koje ste držali na konferencijama u vašem polju studija.

Aplikacijski paket zahtijeva jako puno pripreme i planiranja. Biće vam korisno ukoliko rano počnete ovaj proces i aplicirate ranije.

Upoznajte se sa zahtjevima aplikacije
U Sjedinjenim Američkim Državama, zahtjevi za aplikaciju mogu varirati u zavisnosti od institucije. Vrlo je važno da provjerite zahtjeve za prijem međunarodnih studenata na web stranici svake institucije na koju planirate aplicirati.

Koji su neki opći zahtjevi za apliciranje?

  • Formular za lične podatke. Budite sigurni da su vam lični podaci svuda isti i da uvijek pišete svoje ime na isti način na svim dokumentima.
  • Lična izjava ili izjava ciljeva. Lična izjava vam daje mogućnost da pokažete odboru za prijem ko ste vi kao osoba. Vaša izjava treba da bude jasna, precizna i ubjedljiva. Naglasite vaše jedinstvene jake strane, vještine ili iskustvo u nastavi kako bi pokazali instituciji da ste dobar kandidat za program i odsjek na koji aplicirate.
  • Prijepisi ocjena. Vaš prijepis ocjena je zapravo lista predmeta koje ste položili tokom vašeg dodiplomskog studija sa ocjenama koje ste primili za njih.
  • Pisma preporuke. Zamolite bivše profesore, administratore ili poslodavce da vam napišu pismo preporuke. Oni moraju biti u mogućnosti da pišu o vašem radu i da budu u mogućnosti da procijene vaš potencijal da uspijete kao postdiplomski student. Budite sigurni da ste izabrali nekog ko vas dobro poznaje.

DOBRO JE ZNATI
Odgovorite na ova pitanja kada pišete svoju ličnu izjavu:

  • Zašto želite da idete na postdiplomski studij i zašto baš sada?
  • Koji su vaši akademski i istraživački interesi?
  • Zašto aplicirate na ovu određenu instituciju i diplomski program?
  • Šta možete doprinijeti odsjeku ili programu u pogledu vašeg iskustva, sposobnosti ili drugih posebnih kvaliteta i interesa?

DOBRO JE ZNATI
Originalan prijepis ocjena ili ovjerena kopija se traži za svaki program na koji planirate aplicirati.

Budite sigurni da ste dobili preporuke od ljudi koji stvarno poznaju i vas i vaš rad. Zamolite profesore koji vas dobro poznaju da pišu o vama, o tome kako pristupate radi i kako učestvujete na predavanjima i u vannastavnim aktivnostima.“
Student prava iz Šri Lanke

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>