Savjetodavni centri

Ured za javne poslove Američke ambasade sponzorira EducationUSA savjetodavne centre, koji nude obrazovne savjetodavne usluge studentima u BiH koji žele da studiraju u Sjedinjenim Američkim Državama.  

U BiH postoje dva savjetodavna centra:  

1. EducationUSA savjetodavni centar koji je smješten preko puta UNITIC tornjeva, vrlo blizu kampusu Univerziteta u Sarajevu.  

Kontakt informacije:
Aleksandra Popović
Savjetnica za studente
American Councils for International Education  
Kralja Tvrtka 13/1
71 000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Telefon/faks: +387 33 212 076  
E-Mail: educationusa@americancouncilssee.org
Education USA Sarajevo Facebook page
American Councils Southeast Europe  

Radno vrijeme: ponedjeljak- petak 09:00-17:00

 

2. EducationUSA savjetodavni centar smješten u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci.  

Kontakt informacije:
Sonja Pržulj Savjetnica za studente i direktorica Američkog kutka Nacionalna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske  
Carice Milice 1A (Dvorana Obilićevo/Mejdan)
78000 Banja Luka

Telefon/faks: +387 51 466 993  
E-mail: acbl_nub@yahoo.com; banjaluka@educationusa.info  

Radno vrijeme: ponedjeljak- petak od 09:00 do 16:00 sati    

 

EducationUSA centri vam mogu dati besplatne, nepristrasne i objektivne informacije vezane za mogućnosti upisivanja dodiplomskih i postdiplomskih programa u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući i finansijsku pomoć. Centri imaju kolekcije knjiga o institucijama visokog obrazovanja, stipendija i druge izvore finansiranja, kataloge, CD-ove i druge obrazovne magazine.  

Orijentacijske radionice: Grupne sesije koje se fokusiraju na određene informacije, kao što je proces aplikacije, prijemni testovi, pisanje eseja itd. Molimo nazovite najbliži EducationUSA centar ili mu pošaljite email kako bi ste zakazali konsultacije ili se registrirali za jednu od takvih radionica.  

Individualna savjetovanja: Posjetioci mogu dobiti odgovore na svoja specifična pitanja vezana za proceduru aplikacije, kako se mogu koristiti materijali Centra te Internet radi pretrage koledža i univerziteta u Sjedinjenim Državama itd.