Planirajte vremenski okvir svoje aplikacije

12 mjeseci prije odlaska u SAD, popunite sljedeće (navedeni mjeseci su procjene zasnovane na odlasku u augustu/jesenji semestar):

august

Potražite na internetu aplikacijske formulare i formulare za finansijsku pomoć i kataloge univerziteta i koledža

septembar – decembar

 • Tražite svjedočanstva (prijepise ocjena) o vašem akademskom uspjehu
 • Tražite pisma preporuke
 • Podnesite potpune finansijske formulare (za prijem i finansijsku pomoć, ukoliko vam je potrebna)
 • Polažite neophodne standardne testove i pošaljite službene rezultate na svaku instituciju
 • Potvrdite da su svjedočanstva i reference poslane i da su primljene.

DOBRO JE ZNATI
Aplikacije su dostupne online. Ako postoji online aplikacija, koristite je. Nekoliko američkih koledža i univerziteta takođe koristi Common Application(veza www.commonapp.org) za prijem na dodiplomske studije.

januar- april

 • Potvrdite da su sve aplikacije potpune i da ste ispunili sve rokove.

april- maj

 • Primite pisma prihvaćanja ili odbijanja i odluke o finansijskoj pomoći. Odlučite koji ćete koledž ili univerzitet pohađati, obavijestite ured za prijem o vašoj odluci i popunite i vratite im sve potrebne formulare. 
 • Pošaljite ispričnice onim koledžima ili univerzitetima koje odbijete. 
 • Organizirajte finansije i pokažite dokaz o finansijama za vašu prvu godinu studija tako da vaš dodjeljeni službenik za prijem (DSO) može pripremiti vaš imigracioni formular. 
 • Završite aranžmane vezane za smještaj i zdravstveno osiguranje. 
 • Prihvatite imigracijske formulare od vašeg koledža ili univerziteta i aplicirajte za vašu studentsku vizu.

DOBRO JE ZNATI
Budite sigurni da imate fondove za putovanje i troškove po pristizanju u SAD.

maj- august

 • Aplicirajte za studentsku vizu
 • Napravite aranžmane za svoje putovanje
 • Kontaktirajte ured za međunarodne studente na vašem koledžu i obavijestite ih o detaljima vašeg dolaska. Potvrdite detalje orijentacije za nove studente.

DOBRO JE ZNATI
Ovo bi trebalo da bude koliko god je moguće prije vašeg datuma odlaska. Zakažite razgovor za vizu čim dobijete aplikacijski formular za vizu od vaše američke institucije.

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>