Fulbright Student Program

Fulbright Student Program je nediplomski program koji dovodi studente istraživače u Sjedinjene Američke Države na jedan akademski semestar ili godinu. Ovaj program je namijenjen za nezavisno istraživanje studenata u bibliotekama univerziteta domaćina ili terenska istraživanja koja su potrebna kako bi kandidat ispunio zahtjeve svog matičnog univerziteta za izradu master ili doktorske teze. Studenti će uspostaviti profesionalne kontakte u svom polju, unaprijediti svoj naučni rad i dobiti međunarodno iskustvo i lično usavršavanje.


Kvalificiranost/ zahtjevi:

 • Državljanstvo BiH
 • Trenutno upisan na master ili doktorski program
 • Poznavanje engleskog jezika (polufinalisti će biti pozvani da polažu TOEFL do januara 2013.g.)

 

Kandidati koji se ne mogu prijaviti uključuju osobe sa državljanstvom SAD ili statusom stalnog stanovnika SAD.
Embark online aplikacija za Fulbright Student Program za godinu 2013.-2014. će biti dostupna od 1. februara 2012.g.

 

Potpuna aplikacija mora sadržavati:

 • Online aplikaciju na Foreign Fulbright Program  zajedno sa sljedećim propratnim dokumentima:
 • Detaljan cilj istraživanja
 • Lična izjava
 • Tri pisma preporuke

 

Dodatni dokumenti koji se moraju poslati preporučenom poštom i biti primljeni do 1. juna 2012.g. uključuju:

 • Kopiju originalne dodiplomske i postdiplomske diplome ovjerene od strane općine ili institucije koja je izdala istu
 • Originalni prijevod diplome(a) na engleski jezik
 • Službeni prijepis ocjena sa dodiplomskog i postdiplomskog studija (evidencija predmeta i ocjena)
 • Originalni prijevod gore navedenog prijepisa ako „službena“ kopija nije izdana na engleskom jeziku.
 • Profesionalna biografija ili CV
 • Formular za potpis, odštampan i potpisan
 • Izvještaj o poznavanju engleskog jezika, odštampan i popunjen, molimo pogledajte link
 • Kopija BiH pasoša, stranice sa ličnim podacima

 

Molimo sve to pošaljite na:

American Embassy, Office of Public Affairs
Attn: Academic Exchanges Coordinator
1 Robert C. Frasure Street, 71000 Sarajevo

E-mail: bhexc@state.gov
Telefon: 033 704 066

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>