Fulbright Visiting Scholar

Fulbright Visiting Scholar program je nediplomski program namijenjen za profesionalno istraživanje kandidata koji imaju doktorsku diplomu. Fulbright iskustvo treba da bude vrijedno ne samo za naučnika, već i za njegov ili njen matični univerzitet – njegove studente i nastavno osoblje – kao i za instituciju domaćina u SAD. Fulbright naučnici služe kao kulturni ambasadori i trebaju biti spremni da govore o svojoj zemlji, kulturi i istraživanju akademskim i ostalim grupama.

 

Kvalificiranost/Zahtjevi:

 • BiH državljanstvo (dvojni državljani SAD i BiH i stalni stanovnici SAD nisu kvalificirani)
 • Doktorska diploma
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Trenutno zaposleni u BiH

 

Potpune aplikacije moraju sadržavati:

 • Online aplikaciju na Fulbright Visiting Scholar Program zajedno sa sljedećom propratnom dokumentacijom:
 • Detaljni ciljevi istraživanja
 • Detaljna izjava o predloženim aktivnostima za istraživanje i/ili predavanja u Sjedinjenim Državama
 • Detaljan CV (rezime)
 • Tri (3) pisma preporuke
 • Fotokopiju doktorske diplome
 • Bibliografiju (prijedlog istraživanja) i/ili nastavni plan predmeta (prijedlog predavanja)
 • Pismo poziva od američke institucije (preferira se ali nije neophodno)
 • Kopiju BiH pasoša, stranice sa ličnim podacima

 

Propratni dokumenti trebaju biti priloženi online aplikaciji ili poslani preporučenom poštom i primljeni do 1. novembra 2012.godine na adresu.

 

American Embassy Sarajevo, Office of Public Affairs
Attn: Academic Exchanges Coordinator
1 Robert C. Frasure Street, 71000 Sarajevo

 

Samo potpune aplikacije (sa svim propratnim dokumentima navedenim iznad) će se čitati i uzeti u razmatranje za program.

 

NEPOTPUNE APLIKACIJE ĆE BITI VRAĆENE KANDIDATIMA.
Za dodatne informacije o Fulbright Visiting Scholar programu javite se na:
Email:  bhexc@state.gov
Tel: 033-704-066

false, 'theme_location' => 'secondary', 'menu' => 'Bottom Menu' ) ); ?>